Kort over stedet og Nødplan


Link til Google Maps


">
Søbadet Lillebælt Middelfart


Endnu et af Lillebælts populære og spændende dykkersteder. Placeret mellem Gals klint og Kongebrogården og med vægge på op til 8 meter samt en max. dybde på 24 meter er det et sted hvor de fleste kan dykke.

I sommerperioden møder man ofte andre dykkere fra Tyskland og Holland der indlogerer sig på de to campingpladser som findes få hundred meter derfra.
Parkeringsforholdene er rigtig fine ved Søbadet og der findes offentligt toilet i bygningen, ligesom der er stillet affaldsspande frem til brug.

Dykkerområdet er fra Middelfarts kommunes side afmærket med orange bøjer og i sommerperioden er der også dykkerflag oppe. Bøjerne er fæstnet på store lænker som følger bunden ned til 12 meters dybde.
De første par meter er meget dyndet og fyldt med muslingeskaller. Fra 3 til 6 meter finder du en sandbund med spredt ålegræs. Derefter bliver bunden mere kuperet og er dækket af sukkertang.

På mellem 8 og 9 meters dybde møder man væggen. Væggen kan følges til en dybde af ca. 18 meter men er afbrudt af 2 niveauer. Første niveau findes på 12 meter hvor lænkerne er fæstnet.
Andet niveau findes på ca. 16 meter hvor man finder rester af væggen der til tider styrter sammen. Bunden nås på 21 meter men det er muligt at finde 24 meter længere ude i bæltet.
Væggen har sin start tæt ved badebroen og slutter først ved marinaen ved Kongebrogården og gør det til det længste vægdyk i Lillebælt.
Du finder en del søanemoner og søpunge på væggen og bunden. Der ses tit torsk, fladfisk og ulke på stedet.

Der kan være en del strøm som i specielle tilfælde kan være lumsk, men som regel kan der dykkes. Hvis der er lidt strøm kan man vælge at gå ned langs lænkerne der findes i begge sider af området. Hold dig tæt ved væggen da muligheden for at komme for langt ud i bæltet er til stede.

Området ned mod Lillebæltsbroen har et par steder en lidt speciel bund der ved første øjekast kan tolkes som kalk men er en fin lerbund der har huller hvor der har levet knivmuslinger. Tæt på dette sted findes en temmelig stor koloni af søstjerne i alle mulige farver.
Hvis man vælger at forsætte mod Kongebrogården ændre væggen retning og går lidt ud i bæltet for derefter at gå ind igen. Dybden bliver ikke meget mere end de 18 meter.

Når du skal lave opstigninger ved Søbadet så gør det helt inde ved stranden. Visse ubetænksomme personer der har tilknytning til roklubben ved Kongebrogården synes at bøjerne er i vejen og respekterer dem desværre ikke. Derfor er der en risiko for at du møder en båd ret kontant.
Da der også gælder regler for færdsel på vandet for disse få personer samt at vi flere gange er mødt af en strittende finger når vi har bedt dem om at sejle udenom kan jeg kun opfordre til yderst forsigtighed.

Du kommer til Søbadet ved at dreje af ved den første restaurant ved Lillebæltsbroen på Fyns siden. Drej til højre og du kommer igennem et lille skovområde.
300 meter fremme møder du en gul bygning og parkeringspladsen. Vær opmærksom på at området ned til vandet er delt op i 3 dele.
En for hundetræning. En for dykkere og en for søspejderne. Der findes bænke og borde hvor man sidde og spise eller hvis sulten melder sig til burgere eller en stor vaffelis findes der udmærket steder på vej ind til Middelfart.

Kort over stedet og Nødplan


Link til Google Maps